برنامه های آموزشی دکتر کیوان کیان

کلیه دوره های فوق به شکل موردی در صورت درخواست سازمان ها برگزار میگردد همچنین در صفحه ی اخبار برگزاری هر دوره بصورت مجزا اعالم می شود.

 

دوره ها

 

دوره۱۶۰ ساعته Cybernetic Management

مدیریت کنترل ارتباطات شامل مدیریت زمان، بهره وری، کالیبراسیون و استانداردیزیشن، هوشمند سازی، کنترل از راه دور مدلهای مدیریتی، منابع انسانی ، اتوماسیون سیستم، مدلهای تراستی و کارتلیسم

جدول ساختار دروس

ردیف عنوان درس تعداد واحد تعداد ساعات پیش نیاز 
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
۱ مدیریت زمان ۱ ۱ ۱۶ ۱۶
۲ مدیریت منابع انسانی ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ مدیریت زمان
۳ مکاتب و مدلهای مدیریتی و اقتصادی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲
۴ سایبرنتیکس ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ زبان عمومی
۵ حقوق ارتباطات ۱ ۱ ۱۶ ۱۶
۶ جمع ۶ ۲ ۸ ۹۶ ۶۴ ۱۶۰

 

دوره ۱۲۸ ساعته UN Modeling

آشنائی با بخشهای علمی ، اقتصادی و توسعه ای سازمان ملل متحد و روش ارتباط و تعامل متقابل بین اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ملل

جدول ساختار دروس

ردیف عنوان درس تعداد واحد تعداد ساعات پیش نیاز 
نظری عملی جمع نظری عملی جمع
۱ حقوق بین الملل عمومی ۲ ۲ ۳۲ ۳۲
۲ حقوق بین الملل خصوصی ۱ ۱ ۱۶ ۱۶ حقوق بین الملل عمومی
۳ سازمانهای بین المللی ۱ ۱ ۱۶ ۱۶
۴ سازمان ملل ۱ ۱ ۲ ۱۶ ۳۲ ۴۸ زبان عمومی
۵ روابط بین الملل ۱ ۱ ۱۶ ۱۶
۶ جمع ۶ ۴ ۱۰ ۹۶ ۱۲۸ ۱۲۸

 

کلاس های ۸ ساعته

 

۱- فنون مذاکره وارتباط موثر

 • اهمیت کلام و تاثیر بیان
 • کلیدهای مذاکره
 • روشهای آ؛از مذاکره
 • بدنه مذاکره
 • روشهای ختم مذاکره

۲- فنون مذاکره و ارتباط موثر

 • ضمیر ناخودآگاه در مذاکره
 • استفاده از سینرژی جمعی
 • روشهای تاثیر گذار ارتباط
 • هیپنوتیزم و ارتباط روحی با مخاطب

۳- آزمونهای انسان شناسی عملی

 • کارکترولوژی
 • خط و امضا شناسی
 • تستهای برون فکن

۴- تحقیق و توسعهR&D

 • روشهای تحقیق بازار
 • استفاده از منابع و دسترسی به رفرانس
 • مدلهای توسعه
 • پتنت وحق مولف

TRIZ

 • ۴۰ اصل خلاقیت و حل مسئله
 • ماتریس تناقضات
 • روشهای ابداع و آفرینش

۶-حقوق ارتباطات

 • رسانه ها و نحوه استفاده از آن
 • حقوق تجارت و مقررات ثبتی
 • حقوق بین الملل ارتباطات
 • قراردادهای بین المللی و چند ملیتی

۷- اصول مدیریت و سرپرستی

 • تعاریف مدیریت
 • مبانی و مبادی مدیریت
 • مکاتب و متدهای مدیریت

۸- مدیریت عمومی:

 • برنامه ریزی و کنترل
 • توسعه و بهبود مستمر
 • مسائل روزمره در مدیریت

۹- مدیریت استراتژیک:

 • ماتریسهای مدیریت استراتژیک
 • روشهای آینده نگاری
 • مدیریت برنامه

۱۰ مدیریت بحران:

 • شناخت و تفکیک بحران
 • استفاده از سینرژِی در بحران
 • روشهای مقابله با بحران

۱۱- مدیریت قراردادها:

 • اصول و قواعد انعقاد قرارداد
 • ضمانتهای اجرائی قرارداد
 • چالشهای قرارداد

۱۲- رفتار سازمانی:

 • مهارتهای تیمی
 • منابع سازمانی
 • پروتکلهای رفتار سازمانی

۱۳- هوش هیجانی:

 • تفکیک IQ با EQ
 • مهارتهای ارتباطی و اجتماعی
 • افزایش هوش هیجانی

۱۴-مدیریت ارتباط با مشتریCRM:

 • مبانی مدیریت ارتباط با مشتری
 • متدهای ارتباط با مشتری
 • ابزار ارتباط با مشتری

۱۵- مدیریت اجرائیMBA:

 • مدیریت منابع مالی
 • مدیریت تاسیس بنگاه
 • فنون اجرائی در مدیریت

 

 

سمینارهای ۴ ساعته

 

۱- سایکوسایبرنتیکس

 • آشنائی با سایبرنتیک
 • تاثیر روانشناسی ارتباطات
 • مدیریت ارتباطات پدیدههای روانی
 • بررسی مدلهای موفق به روش NLP

۲- کایزن(مدیریت ژاپنی)

 • روشهای خلاقیت
 • توسعه کیفیت
 • بهره وری کیفیت
 • مدیریت کیفیت

۳- تجارت الکترونیک

 • جهان سایبرنتیک
 • پروتکلهای تجارت الکترونیک
 • بانک ،پول و فروشگاههای مجازی
 • امضا الکترونیک
 • CRM.ERP.BI.EB.EC
 • حقوق الکترونیک

۴-زبان تن

 • تیپولوژی
 • چهره شناسی
 • رفتار شناسی

۵- زبان تصاویروعلائم بصری

 • تاثیر خطوط بر تصمیم گیری
 • روانشناسی رنگها
 • نقاط تعادل و عدم تعادل
 • سمبلها

 

برای تماس کلیک کنید